straż     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 2 osoby
2. Rodzaj stanowiska: stażysta w służbie przygotowawczej, docelowo starszy ratownik w zmianowym rozkładzie czasu służby 24/48.
3. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej komendy pod adresem: http://www.kppsp.parczew.pl/p,75,nabor-do-sluzby