2m     W dniu 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w Parczewie. Jest to największa umowa na realizację przedsięwzięcia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w naszej Gminie. Zleceniodawcą jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wartość inwestycji to kwota ok 26 000 000 zł.

Dzięki temu oczyszczalnia zostanie całkowicie przebudowana i zmodernizowana, poprawi się znacząco jakość oczyszczania ścieków, zmniejszono energochłonność procesu, zagospodarowany będzie również budynek, który został przed kilkudziesięcioma laty pobudowany na terenie oczyszczalni i który nie funkcjonował do tej pory. W ramach inwestycji będzie zakupiony nowoczesny wóz do czyszczenia kanalizacji /tzw. WUKO/, jak również wybudowana kanalizacja do budynków komunalnych przy ul. 11 Listopada 111. Firma Instalbud sp z o.o. z Rzeszowa będzie generalnym wykonawcą inwestycji, kanalizację na 11 Listopada wybuduje firma Parster Sp. z o.o. z Parczewa. Projekt jest finansowany z udziałem środków z POiŚ . Całość zadania ma być ukończona w listopadzie 2018r. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania dofinansowania, jak również do realizacji inwestycji. Zarządowi i pracownikom Spółki ZUK, z prezesem Markiem Perlińskim na czele, Radzie nadzorczej Spółki pod przewodnictwem Michała Bożyma, Pani Gosi Zając - głównej księgowej firmy i wielu innym osobom, dzięki którym tak ważna inwestycja dla naszej gminy będzie realizowana.

123456