Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2 w Parczewie otrzyma dofinasowanie na stworzenie nowoczesnych ekopracowni. Rozwój infrastruktury edukacyjnej jest możliwy w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Dzięki uzyskanej dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

W Szkole Podstawowej Nr 1 powstanie ekopracownia przyrodnicza - dofinansowanie wynosi do 50 tys. zł., natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 ekopracownia OZE z wysokością dofinansowania do 75 tyś zł.

Zgodnie z harmonogramem konkursu najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze.

WFOŚ LUBLIN LOGO