Apelujemy o właściwe stosowanie oprysków, tak by nie szkodziły pszczołom! Rolniku / sadowniku / ogrodniku – jeśli chcesz korzystać z zapylającej pracy pszczół i osiągać tym samym wyższe plony – ta informacja jest właśnie dla CIEBIE.

Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy

Pszczelarzy nie trzeba przekonywać, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin, szczególnie insektycydów, są zagrożeniem dla pszczół i innych owadów zapylających. Jak więc stosować środki ochrony roślin, aby ograniczyć do minimum zagrożenie?

Przede wszystkim zabiegi należy wykonywać w godzinach wieczornych i nocnych. Nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty. Ponadto powinno się stosować do opryskiwania wyłącznie środki, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polecamy uwadze „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”, opracowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (dostępny na www.parczew.com). Kodeks ten został opracowany w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB i finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zachęcamy do lektury.

Warto pamiętać, że pszczelarz może zgodnie z przepisami zwrócić się z wnioskiem do rolników o informację o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki (w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg), a stosujący środki ochrony roślin ma obowiązek takiej informacji udzielić. Każdą stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgłaszać należy do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Załącznik:

Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin - plik pdf

pszczoly - grafika poglądowa