Informuję, że w dniach od 27 do 29 marca 2023 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

- Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm.

- Nie wolno dotykać szczepionki.

- Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

- Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.

- Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lakarzowi weterynarii.

- Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.

Inspekcja Weterynaryjna LOGO