Miło nam poinformować, że Gmina Parczew otrzymała 5 mln. zł na realizację projektu pn. Rozbudowa ujęć wody w miejscowościach: Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłoce w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu ujęcia wody w sołectwach: Tyśmienica i Przewłoka zostaną gruntownie zmodernizowane w zakresie ciągów technologicznych (pompy, filtry, rurociągi itp.) przez co poprawi się ich wydajność. Zaplanowana jest też budowa nowych zbiorników retencyjnych, co pozwoli na bardziej komfortowe eksploatowanie wody i wykorzystanie jej w okresach niedoborów.

Wartość robót wyniesie prawie 6,2 mln zł, a ich realizacja przewidywana jest na lata 2023/2024. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mieli zapewnione stabilne dostawy wody o podwyższonej jakości, a nowoczesna oczyszczalnia ścieków, dla świetlicy i biblioteki w Przewłoce, poprawi komfort ich użytkownikom oraz społeczności pobliskiej szkoły i przedszkola.

Ujęcia wody 20.12.22 ranking