Pragniemy poinformować, że dnia 21 października 2022 roku, Rada Miejska w Parczewie podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Parczew. Została ona ogłoszona 4 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 5224) i weszła w życie 19 listopada 2022 r.

Załączniki:
1. Mapa w skali 1:5000 wskazującą granice wyznaczonych obszarów - plik pdf
2. Uchwała nr LII/327/2022 Rada Miejska w Parczewie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Parczew - plik pdf

obszar zdegradowany i rewitalizacji - napis