W nawiązaniu do informacji medialnych dotyczących dystrybucji węgla przez samorządy informujemy, że Gmina Parczew włączy się w pomoc mieszkańcom w nabyciu opału. Stosowne informacje co do zasad dystrybucji węgla na terenie Gminy przekażemy mieszkańcom po zakończeniu procesu legislacji specustawy w Sejmie i Senacie RP. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że Burmistrz Parczewa spotkał się z przedstawicielami firm dystrybuujących opał na terenie Gminy Parczew oraz Zarządem ZUK Sp. z o.o. , którzy wstępnie wyrazili wolę współpracy z Gminą Parczew przy realizacji tego zadania. Będziemy na bieżąco informować o sposobach sprzedaży po podjęciu ostatecznych decyzji co do zasad dystrybucji węgla.

węgiel