Gmina Parczew mając na uwadze rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci zakupiła 1000 sztuk książeczek pn. „Kompendium wiedzy o odpadach”.

W dniu 16.05.2022 r. książeczki zostały przekazane uczniom z klas 0-III oraz przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Parczew.

Oprócz książeczek udostępniono również warsztaty edukacyjne w formie online dotyczące segregowania odpadów.

Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest uwrażliwienie dzieci na zasady prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. Promujemy zasadę RRR „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”, gdyż edukacja ekologiczna od najmłodszych lat ma na celu tworzenie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec otaczającego środowiska.

„KOMPENDIUM WIEDZY O ODPADACH” wraz z warsztatami dostępne są TUTAJ (aktywne linki):

- warsztaty wideo długie
- warsztaty wideo krótkie
- audio Bałaganiarz
- audio komiks Miki
- audio opowiadanie
- e-komiks Miki
- e-kompendium
- e-pomocnik pisarza
- HTML komiks Miki
- HTML opowiadanie Miki

Okładka książeczki o odpadach - grafika poglądowa