Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zwraca się z uprzejmą prośbą o informowanie potencjalnych zainteresowanych oraz o umieszczenie w widocznym miejscu informacji dot. rekrutacji do projektu Moja firma (nr umowy: 261/RPLU.09.03.00-06-0047/21-00) mającego na celu pobudzenie aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy dla Uczestników Projektu oraz udzielenie bezzwrotnych dotacji w wysokości 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego (1 800,00 zł/miesięcznie przez okres 12 miesięcy, łącznie 21 600,00 zł). Łączna wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wynosi max. 44 650,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym pliku oraz na stronie FRL Moja firma lub projekty realizowane przez FRL.

INFORMACJA O II NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU - plik pdf

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny logo