UWAGA

Przypominamy!

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel/współwłaściciel, zarządca nieruchomości oraz jednostki użyteczności publicznej mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację składamy:

• bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Parczewie w pok. 213, Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
• elektronicznie na platformie ZONE: www.ceeb.gov.pl.

Zgodnie z art. 27h ust.1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j), niezłożenie deklaracji w terminie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. (83) 355-11-69.

Przydatne linki:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/ceeb_w_pigulce_ulotka_a5.jpg?806
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/CEEB/ceeb_plakat_a3.jpg?961

Plakat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - grafika poglądowa