Gmina Parczew przystąpiła do realizacji programu „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag”.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 15.984,00 zł brutto, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych.

W dniu 07 maja 2022 r. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., na ul. Piwonia 73 przeprowadzono zbiórkę ww. odpadów rolniczych. W wyniku realizacji zadania zebrano ok. 32 Mg (tony) odpadów, które zostaną poddane odzyskowi.

Dziękujemy rolnikom za pomoc i zaangażowanie przy realizacji projektu.

Odbiór folii rolniczych - grafika poglądowaOdbiór folii rolniczych - grafika poglądowaOdbiór folii rolniczych - grafika poglądowa