1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich, zw. w szczególności z:
- prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
- prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września.

Warto się pośpieszyć, bo pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Publikujemy prezentację programu, a więcej tu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich?fbclid=IwAR1ZwcIm2v1slbeRwfH0vAN-aJiw2irhDyhps3W2gj4exA2jvrMLITJ_jTw

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk - grafika poglądowa