W związku z wojną na Ukrainie ustalono, co następuje:

1. Całokształtem działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w imieniu RząduRP (w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych) na terenie Województwa Lubelskiego kieruje Wojewoda Lubelski.
2. Obywatele Ukrainy, którym Państwo Polskie zapewnia zakwaterowanie muszą być zarejestrowani w punktach recepcyjnych: Dorohusk, Chełm, Dołhobyczów, Zosin – Horodło, Hrubieszów, Hrebenne – Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski.
3. Wszyscy mieszkańcy Powiatu, którzy już udzielili lub chcą udzielić wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o zgłoszenie tego faktu do miejscowego urzędu miasta / gminy – działanie to ma na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców z Ukrainy.
4. Jednocześnie przypominamy, że to mieszkańcy przyjmujący Uchodźców ponoszą koszt utrzymania tych osób.
5. Doceniając inicjatywy oddolne mieszkańców organizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby prosimy, aby były one celowe, tj. organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji (co jest potrzebne?, komu konkretnie będzie ta pomoc dedykowana?)
6. Jednocześnie nadmieniamy że prowadzimy zbiórkę darów, które zostaną przekazane kanałem Rządowym bezpośrednio na Ukrainę (https://www.facebook.com/powiat.parczewski.3
7. Organizowanie wszelkich zbiórek prosimy zgłaszać do właściwego urzędu miasta/gminy.
8. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców Powiatu o zachowanie zdrowego rozsądku, ponieważ w zaistniałej sytuacji może dochodzić do wielu nieprzewidzianych wydarzeń.

Wykrzyknik - grafika poglądowa