Miło nam poinformować, że Gmina Parczew otrzymała 70% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pod nazwą „Przebudowy drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohulanka”. Przewidywana wartość robót wynosi ok. 500 tys. złotych, a dofinansowanie z Funduszu wynosi 358 680,79 zł.

W zakresie robót budowlanych zostanie zmodernizowany odcinek o dł. 0,995 km. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o szer. 4m wraz z poboczami z tłucznia o szer. 0,75m oraz dwiema mijankami o szer. 5m. W zakresie zamówienia zostaną wymienione również znaki drogowe.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to II kwartał 2022r. z terminem zakończenia do końca września 2022r.

Będzie to kolejna inwestycja realizowana z dofinansowania ze środków krajowych na terenach wiejskich, po wykonanych w 2021r. drogach w Przewłoce i Buradowie.

Rządowy Fundusz rozwoju Dróg - logo - grafika poglądowa