Od 28.12.2021 roku w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 24 obowiązuje nowa numeracja pomieszczeń. Numeracja jest trzycyfrowa, a pierwszy z numerów oznacza kondygnację, na której znajduje się określone pomieszczenie.

- numery 001, 002, 003… itd. oznaczają pomieszczenia na parterze budynku,
- numery 101, 102, 103… itd. oznaczają pomieszczenia na I piętrze budynku,
- numery 201, 202, 203… itd. oznaczają pomieszczenia na II piętrze budynku,

Przy wejściu głównym i na poszczególnych piętrach Urzędu zamontowano tablice informacyjne z nową numeracją pomieszczeń.

Fotografia wejścia do Urzędu Miejskiego w Parczewie