herb Parczewa   Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Parczewa nr 722/21 z dnia 17 listopada 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)
będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Parczewie