Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na terenie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym oraz podwyższonym na:
• źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Punkt konsultacyjno-informacyjny działa we wtorki oraz w piątki w godz. 10:00 – 15:00.

Czyste powietrze - grafika poglądowa