Z radością informujemy, że Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie podjął decyzję o organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom” w wersji on-line.
Osoby chętne wziąć udział w tegorocznej edycji muszą wiedzieć, że:
· Turniej zostanie przeprowadzony w terminie 26.11 – 11.12 br.
· Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

Informacje dotyczące rejestracji uczestników:

• Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.
• Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w Turnieju.
• Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik może wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.
• Już wkrótce będzie otworzona możliwość rejestracji opiekunów i uczestników oraz pobrania wymaganej zgody rodzica.
• Na stronie Związku zostanie podany odnośnik do rejestracji oraz zostaną przesłane wiadomości do Oddziałów Wojewódzkich z prośbą o rozpropagowanie na Waszych witrynach internetowych.
• Uczestnicy (zawodnicy i opiekunowie) nie muszą być członkami OSP. Jeśli zawodnicy i opiekunowie nie należą do OSP (np. nauczyciele, rodzice) a w danej miejscowości nie ma OSP należy wybrać najbliższą placówkę.
• Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.
• Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Zakres tematyczny Turnieju:

• Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
• Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
• Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
• Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
• Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
• Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
• Ochrona ludności.
• Ochrona środowiska.
• Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
• Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
• Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
• Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
• Zasady udzielania pierwszej pomocy.
• Lub też tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Data ELIMINACJI PISEMNYCH i data FINAŁU USTNEGO zostanie ogłoszona wraz z informacją o możliwości rejestracji.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line na stronie:
http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-online

konkurs wiedzy pożarniczej - grafika poglądowa