Sztafeta rowerowa ,,Ogień Niepodległości” to inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień i nieśli go do Krakowa.

Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Zapalany jest kilka dni przed Świętem Niepodległości na cmentarzu legionistów w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką by 11 listopada złożyć go na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W tym roku, po raz dwudziesty, sztafeta wyruszyła 5 listopada.

Bitwa pod Kostiuchnówką rozegrała się w dniach 4-6 lipca 1916 roku. Przeciwko oddziałom 100 rosyjskiej Dywizji Piechoty stanęły trzy Brygady Legionów Polskich i 128 brygada Honwedów. Pomimo panicznej ucieczki wojsk węgierskich, Polacy nie dopuścili do przerwania frontu, wytrzymując kilkakrotnie ponawiany atak Rosjan. Pozbawione wsparcia artylerii i łączności brygady legionowe liczyły łącznie tylko 5500 żołnierzy, stawiając opór 13 000 Rosjan. Bitwa zakończyła się wycofaniem armii austro-węgierskiej. Pomimo taktycznego zwycięstwa Rosjan armia monarchii habsburskiej za sprawą polskich Legionów odniosła ważny strategiczny sukces, zapobiegając przełamaniu frontu mogącemu spowodować całkowitą jego dezorganizację na tym odcinku, a w dalszej perspektywie nawet powrót do działań wojennych na terenie Kongresówki. Polskie straty wyniosły 2000 żołnierzy poległych lub rannych. Najcięższe walki stoczyła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza jej 5 pułk piechoty, którego straty bojowe przekroczyły 50%.

Do Parczewa ,,Ogień Niepodległości” dotarł za pośrednictwem lubelskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i Nadleśnictwa Parczew z siedzibą w Sosnowicy.

Pragniemy aby jego blask oświecił miejsca pamięci związane z walkami o wolność i niepodległość w naszych Małych Ojczyznach.

Ogień Niepodległości w Parczewie - grafika poglądowaOgień Niepodległości w Parczewie - grafika poglądowa