Kolejnym obiektem jest nowy plac zabaw, który tym razem będzie służył mieszkańcom (mamy nadzieję, że nie tylko) sołectwa Przewłoka.
W miejsce zniszczonych urządzeń dawnego obiektu wybudowano nowy zestaw: duże urządzenie zabawowe składające się z 5 wież, wejść po drabince, schodkach i ściance, ślizg, rury strażackie oraz różnego rodzaju pomosty, kiwak, huśtawkę podwójną z siedziskami oraz niezbędną architekturę towarzyszącą (ławki, tablice: regulaminową i informacyjną, kosze na śmieci). Ze względu na bezpieczeństwo korzystających oraz chęć wydłużenia czasu użytkowania przy placu zamontowano lampę solarną.
Plac zabaw powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew, a jego koszt, sfinansowany w 100% z funduszy Unii Europejskiej, wyniósł ok 44 tys. zł. Członkowie Stowarzyszenia pozyskali środki na realizację projektu pn.: „Budowa placu zabaw w Przewłoce” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na realizację inwestycji Stowarzyszenie otrzymało wsparcie od Gminy Parczew tym pomoc w uzyskaniu dofinansowania oraz nieoprocentowaną pożyczkę na realizację zadania.
Zapraszamy do korzystania z obiektu, a zdjęcia pochodzą z jego otwarcia.

Plac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowaPlac zabaw w Przewłoce - grafika poglądowa