GUS - grafika poglądowaPo przeanalizowaniu stanu realizacji spisu powszechnego oraz w związku z koniecznością zapewnienia kompletności spisu, zalecam natychmiastową zmianę trybu realizacji wywiadów spisowych na tryb wywiadu bezpośredniego i zaangażowanie wszystkich rachmistrzów spisowych w realizację spisu tą metodą. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. osiągnięcia kompletności w danej gminie powyżej 90%) oraz w przypadku, oraz gdy rachmistrz został przesunięty do realizacji wywiadów do odległej gminy, dopuszcza się możliwość spisywania w sposób hybrydowy (wywiady bezpośrednie i telefoniczne) - decyzję podejmuje ZWKS.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego do Zastępców Wojewódzkich Komisarzy Spisowych (ZWKS) w sprawie zaangażowania wszystkich rachmistrzów w realizację spisu metodą wywiadu bezpośredniego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. - plik pdf

Zasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - plik pdf