Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Gminy Parczew zawiadamiam wyborców Gminy Parczew, że w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 odbędzie się XXXVII – nadzwyczajna - sesja Rady Miejskiej w Parczewie z następującym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 

Posiedzenie sesji można śledzić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=306 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Mirosław Naumiuk

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Porządek posiedzenia komisji jak wyżej.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 16 lipiec - grafika poglądowa