Burmistrz Parczewa uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Recykling grafika poglądowa

Gmina Parczew wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, powinny złożyć deklarację o ilości posiadanych odpadów rolniczych wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i formularzem informacji przedstawionym przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do Urzędu Miejskiego w Parczewie w terminie
do 30 lipca 2021r.

Planowany termin odbioru odpadów najwcześniej II kwartał 2022 r.

Druk deklaracji i oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie lub do pobrania w Urzędzie Miejskim w Parczewie w pokoju nr 37 II piętro.

Burmistrz Parczewa
/-/ Paweł Kędracki

Materiały:

1.DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU I NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

   Link do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej

3.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE