Drukuj

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego został opublikowany Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne ... Komisja do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego rekomendowała udzielenie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce jako wsparcie bezzwrotne, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z powiatu parczewskiego wsparcie otrzymają gminy: Jabłoń i Parczew.

Gmina Parczew otrzymała 90% (1.350 mln zł ) kosztów przebudowy, ponad 2 km, drogi gminnej w miejscowości Komarne polegającej na wyrównaniu istniejącej nawierzchni oraz wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi tłuczniem kamiennym i nawierzchnią bitumiczną. Droga zostanie też poszerzona do szer. 5m i oznakowana.

Nie trzeba wymieniać zalet nowej drogi dla mieszkańców Komarnego, ale cieszymy się, że dzięki niej szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej dojadą do swoich domów, do szkoły, do pracy jak i załatwią codzienne sprawy.

Wycinek z listy konkursowej