Z okazji strażackiego święta – dnia św. Floriana życzę, aby wspomnienie patrona było natchnieniem dla wszystkich Druhen i Druhów do dalszej, ofiarnej służby pożarniczej oraz rywalizacji sportowej nie zważając na to, czy pełniona jest ona ochotniczo, czy zawodowo.
Życzę Strażakom i ich Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.
Wyrażam szczere podziękowanie za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działania zwalczające pandemię koronawirusa, jak też nieustanne bezinteresowne niesienie pomocy innym w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Tyle powrotów, ile wyjazdów!

Ze strażackim pozdrowieniem,

Święty Florian i logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP