smog - grafika poglądowaW dniu 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę NR XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuję spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego.

https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/388cyfr.pdf

Uchwała NR XXIII/388/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego