SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE logoInformujemy, że w dniu 27.04.2021 r. o godz. 14:00 w sali gimnastycznej bydynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie przy ul. Spółdzielczej 7 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej (materiały tutaj)

Posiedzenie wspólne Komisji - 27.04.2021 - godz. 8:30 - Sala gimnastyczna SP nr 3

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Miejskiej oraz komisji odbędą się bez udziału sołtysów.

Prowadzone będzie nagrywanie dźwięku i obrazu z obrad Rady Miejskiej. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.parczew.com, a link do nagrania zamieszczony będzie po sesji.

Porządek obrad

Link do nagrania obrad