OD DNIA
13.04.2021 r. DO ODWOŁANIA
KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

NIECZYNNA

Wpłaty należy dokonywać na poniżej podane rachunki bankowe:

1.Podatki tj. rolny, leśny, od nieruchomości od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty tj. wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, najem lokali, zajęcie pasa drogowego, przekształcenie nieruchomości, koncesja alkoholowa NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE

2.Opłatę skarbową na konto bankowe o numerze 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933

Kasa zdjęcie poglądowe