Przypominamy, że każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Szczególnie w okresie Pandemii COVID-19, każda „złotówka” jest „na wagę złota”. Status OPP organizacjom nadaje sąd, a jego potwierdzeniem jest odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (w skrócie KRS). Każda z organizacji posiadających status OPP ma własny numer KRS.

Przekazywanie 1 procenta jest niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce przy rozliczaniu formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Dalej przekazaniem 1 % wskazanych środków  zajmie się urząd skarbowy.

Sprawdź, jakie Organizacje Pożytku Publicznego potrzebują Twojego wsparcia, klikając województwo na mapie i wpisując swoje miasto.

https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Baza OPP e-pity jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021 opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności w dniu 12 marca 2021.