herb Parczewa   Rada Miejska w Parczewie wyraża zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Parczewskiego  Domu  Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie i utworzenie jednej instytucji kultury pod nazwą: Parczewski Dom Kultury – Centrum spotkań Międzypokoleniowych w Parczewie.

   Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zakresie kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa.

Uchwała NR XXXII/199/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury z uzasadnieniem