Plakat pszczołyUprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Lubelskiego w bieżącym roku kontynuuje wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej
o roli i znaczeniu pszczół w ramach kampanii edukacyjnej: „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.
Jednym z filarów naszej akcji są działania skierowane do osób stosujących środki ochrony roślin, szczególnie rolników i sadowników. Ich założeniem jest uświadamianie zagrożeń oraz wypracowanie dobrych, partnerskich relacji między rolnikami a pszczelarzami.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród osób zamieszkających tereny przynależne do Państwa jednostki administracyjnej apelu, który skierowałem do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników, oraz plakatu i ulotki, które załączam do niniejszego pisma.
Zachęcam także do zapoznania się z dotychczasowymi i planowanymi działaniami w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, które są przedstawione na stronach internetowych www.lubelskie.pl/pszczola oraz facebook.com/LubelskieWspolnieDlaPszczol

Dziękując za dotychczasowe wspólne działania, serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do współpracy.

Załączniki:

1. Apel do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników
2. Plakat „Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi”
3. Dwustronna ulotka „Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi”