Z powodu kwarantanny wszystkich pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Parczewie jest on nieczynny do dnia 2 kwietnia 2021 r. włącznie
1) w celu wydania odpisów aktów stanu cywilnego oraz złożenia wniosku o dowód osobisty proszę zwracać się do dowolnego USC na terenie kraju;
2) w celu rejestracji zgonów i urodzeń proszę zwracać się do USC w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień.

Wykrzyknik - grafika poglądowa