logo ebokOd 1 marca 2021 r. mieszkańcy Gminy Parczew w ramach eBOK mogą skorzystać z nowej e- Usługi umożliwiającej dostęp do usług świadczonych elektronicznie - e-Płatności. Portal zawiera informacje o zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat wobec Gminy Parczew oraz pozwala uiścić należności szybko
i w łatwy sposób. Za pośrednictwem portalu e-Usługi można dokonywać wpłat m.in. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i od środków transportowych, a także wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy. Katalog dostępnych płatności online będzie stale poszerzany.

Nowa e-Usługa dostępna jest dla osób fizycznych i prawnych, legitymujących się numerem PESEL. Logowanie do portalu e-Usługi odbywa się poprzez założenie konta Mieszkańca i potwierdzenie tożsamości w Urzędzie Miejskim w Parczewie,
ul. Warszawska 24, I piętro, pokój nr 5. W najbliższym czasie planowana jest możliwość rejestracji przy pomocy profilu zaufanego.


Przed założeniem konta Mieszkańca prosimy o zapoznanie się z Instrukcją rejestracji konta,  Regulaminem portalu oraz Klauzulami informacyjnymi RODO.