panele solarne, grafika poglądowaTygodniowy harmonogram robót związanych z dostawą i montażem instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Parczew w ramach projektu ,,Czysta energia w Gminie Parczew - dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych".
Wykonawca (DAJK Maciej Kańczugowski sp z oo) zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zamian w harmonogramie wynikających np. z dostępności poszczególnych lokalizacji lub ewentualnych zmian w harmonogramie dostaw.
Dokładne terminy montażu będą ustalane bezpośrednio z beneficjentami projektu.

HARMONOGRAM PRAC