szkoła

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym również, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub przedszkola do którego uczęszcza dziecko.