herb Parczewa fill 120x125OGŁOSZENIE

o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Parczewie

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) zawiadamiam, że:


obsługa obywateli w Urzędzie Miejskim w Parczewie będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:

  

 1. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z referatem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu (www.parczew.com).
 1. W przypadku przebywania na terenie Urzędu Miejskiego w Parczewie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Nie stosuje się tego wymogu do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
  Urząd Miejski w Parczewie
  ul. Warszawska 24
  21-200 Parczew


Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /90b55lwmnu/SkrytkaESP.

 

Burmistrz Parczewa

Kędracki Paweł