attention 23334 1280W związku z ogłoszonym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Parczewa, na podstawie zarządzenia nr 362/20 Burmistrza Parczewa z dnia 21 kwietnia 2020 r. Urząd Miejski w Parczewie ogranicza przyjmowanie interesantów od dnia 22 kwietnia  2020 r. do  odwołania.

 1. Ograniczenie nie dotyczy spraw z zakresu:
 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • ochrony środowiska, w tym dotyczące:
 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 1. Sporządzenie aktu zgonu i zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie pokój nr 13 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym zgłoszeniu przybycia dozorcy budynku.
 2. Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie pokój nr 13
  (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym zgłoszeniu przybycia dozorcy budynku lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 3. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie realizowane
  w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie, pokój nr 14 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym zgłoszeniu przybycia dozorcy budynku lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Miejskiego w Parczewie, należy składać:

 • w przypadku, gdy wymagany jest podpis:
 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Parczewie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), adres skrytki: 90b55lwmnu/SkrytkaESP,
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew - jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego, albo certyfikatu kwalifikowanego;
 3. w pojemniku umieszczonym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie;
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Miejskiego w  Parczewie będzie realizowana telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami telefonów albo za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • sekretariat

tel. 83 355-12-24, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 83 355-12-33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych

tel. 83 355-12-35 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach dotyczących oświaty i kultury

tel. 83 355-12-32, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami
  i planowania przestrzennego
  tel. 83 355-12-27, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych

tel. 83 355-12-30, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 83 355-11-69 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach dotyczących działalności gospodarczej

tel. 83 355-12-28,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach dotyczących spraw inwestycyjnych, w tym solary

tel. 83 355-12-36,email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       

Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną, placówkę bankową lub pocztową na wskazane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Parczewie rachunki bankowe.

 

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Urzędu https://www.parczew.com

 

 Burmistrz Parczewa

 (-) Kędracki Paweł