attention 23334 1280Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Orange (83958N!) PARCZEW_MIASTO_2 (WBP_PARCZEW_NOWA2), zlokalizowanej w miejscowości 21-200 Parczew, ul. Nowa 2.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 Mapa - plik jpg