Fotografia os. PolnaKontynuujemy wykonywanie zadań inwestycyjnych, ujętych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017 – 2023, przyjętego przez radnych Rady Miejskiej w Parczewie. Tym razem zostanie odnowione osiedle przy ul.: Polnej, Deszczowej i Jana Pawła II w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie, realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 - Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych.

W ramach prac zostanie wykonana:

- przebudowa i remont ciągów pieszo - jezdnych oraz parkingów na osiedlu Polna;

- budowa dwóch, nowych, placów zabaw z miejscami rekreacji w postaci: siłowni plenerowych czy stołów do gry w szachy;

- remont i przebudowa budynku usługowego przy ul. Polnej 52, w którym powstanie filia Centrum Spotkań Międzypokoleniowych;

Powstanie nowy chodnik przy al. Jana Pawła II od ul. Deszczowej do ul. Polnej oraz uzupełniony zostanie fragment chodnika przy ul. Deszczowej, a także wykonany zostanie monitoring wizyjny osiedla oraz wymienione zostaną stare słupy oświetleniowe.

Prace budowlane zaczynamy od początków maja, a zakończenie planujemy w październiku. Realizacją zadania zajmie się jedna z parczewskim firm. W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót wpłynęły 3 oferty (dwie z Parczewa i jedna z Lublina). Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych w Parczewie i wykona prace za kwotę 1,85 mln zł (Gmina miała zabezpieczone na ten cel 2,088 mln). Pozostałe oferty opiewały na kwoty ponad 2 mln zł.

Wykonanie tego etapu rewitalizacji Parczewa sprawi, że osiedle po prostu wypięknieje, poprawi się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców osiedla (i nie tylko osiedla), a realizacja prac pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej, skierowanej do każdego pokolenia mieszkańców naszej gminy.