rynekMając na uwadze ciężką sytuację rolników oraz trudności mieszkańców z zaopatrzeniem w produkty rolno – spożywcze Burmistrz Parczewa zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie o wydanie opinii w sprawie wznowienia działalności miejskiego targowiska przy ul.Ogrodowej. Inspektor wydał zalecenia pozwalające na otwarcie targowiska.

Uwaga:

Zostaną uruchomione stanowiska sprzedaży, wyłącznie produktów rolnych, oddalone od siebie o 10 metrów, a liczba przebywających jednocześnie na targowisku będzie ograniczona do 3 osób na stoisko.

W przypadku nie przestrzegania i naruszania zaleceń i wymogów sanitarno – epidemiologicznych targowisko zostanie zamknięte.

Do bezwzględnego stosowania, przez sprzedawców i klientów, należy:

  1. 1. Zachować bezpieczną odległość (klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca) min. 2 metry od siebie.
  1. 2. Zachować właściwą higienę rąk, przez osoby sprzedające, poprzez częste ich mycie, stosowanie płynów do dezynfekcji lub chusteczek nasączonych takim płynem, np. każdorazowo po kontakcie z pieniędzmi.

Ważne:

  1. 1. Gmina zapewni czystość i higienę obiektu oraz płyn dezynfekcyjny przy wejściu na targowisko.
  1. 2. Należy stosować wytyczne ds. funkcjonowania targowisk, których treść znajduje się pod tym linkiem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

Jeszcze raz uczulamy wszystkich korzystających z targowiska, zarówno sprzedawców jak i mieszkańców, do zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania niezbędnych wymagań i zaleceń.