LFR logo - grafika poglądowaLubelska Fundacja Rozwoju jest jedną z instytucji, wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako pośrednik finansowy realizujący projekt, w ramach którego udzielane są pożyczki preferencyjne przedsiębiorcom z województwa lubelskiego.

Działając na rynku już wiele lat (w szczególności w woj. lubelskim, od kilu lat również w małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim), widzimy, że wiedza przedsiębiorców o możliwości pozyskania środków unijnych w formie innej niż dotacje, jest niewielka.

Informacja o projekcie „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020 i/lub o projekcie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” i szczegóły dotyczące działalności pożyczkowej LFR i realizowanych przez nas projektów znajdują się na naszej stronie internetowej https://pożyczkaunijna.pl/

logo lawp - grafika poglądowaDzięki zwiększonej alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, w tym roku lubelscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, celem opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Niewątpliwie możliwość dofinasowania projektów w ramach Działania 1.2 przyczyni się do wzrostu innowacji wytwarzanych i wdrażanych przez przedsiębiorstwa w regionie.

Informacja

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy przekazać Państwu informację na temat bezpłatnych usług dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój. Usługi świadczą doświadczeni konsultanci i mentorzy w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest do dostępnego i zlokalizowanego możliwie najbliżej konsultanta, który ma za zadanie przyjrzeć się firmie z lotu ptaka i pomóc zdiagnozować przyczynę problemów. Po zakończeniu diagnozy, w zależności od jej wyniku, można rozpocząć pracę z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który przez maksymalnie 6 miesięcy będzie „prowadził ich pod rękę”, towarzysząc przedsiębiorcy w procesie zmiany. Inna możliwość to podjęcie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pierwszej porady udzieli bezpłatnie. Są już pierwsi właściciele firm, którzy zakończyli udział w projekcie i teraz z nową energią i głową pełną pomysłów prowadzą swoje przedsiębiorstwa. I to właśnie oni są najlepszym dowodem na to, że projekt Early Warning działa! 


Jeśli znacie Państwo firmy, które borykają się z problemami, zachęcamy, aby wskazali im Państwo możliwość zgłoszenia się do zespołu Early Warning Europe już teraz! Nie ma sensu czekać, bo jak dobrze wiemy - lepiej zapobiegać niż leczyć.

Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią także pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Ważne jest też to, że wymagamy minimum formalności, przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer 664 316 709. 


Zachęcamy także do obejrzenia filmu i webinarium, które na przykładach wyjaśniają, na czym polega projekt Early Warning Europe.
WEBINARIUM
FILM
KONSULTANCI
MENTORZY

Łączymy wyrazy szacunku
Zespół Early Warning Polska