Z powodu kwarantanny wszystkich pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Parczewie jest on nieczynny

...

Przedstawiamy dotychczasowy Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

...