Czcionka: A- A A+

STYPENDIA BURMISTRZA - rozdanie 29.09.2017r.


Powołana przez Burmistrza Parczewa komisja pozytywnie zaopiniowała 45 złożonych wniosków, 4 wnioski zostały odrzucone, gdyż nie spełniały wymogów zawartych w regulaminie.
Pozytywnie przyznano:
-2 uczniom jednocześnie stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dziedzinie nauki (udział w olimpiadach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej),
-4 uczniom jednocześnie stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dziedzinie artystycznej,
-12 uczniom stypendium naukowego za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
- 6 uczniom stypendium naukowe w dziedzinie naukowej (udział w olimpiadach organizowanych przez LKO)
- 12 uczniom stypendium naukowe w dziedzinie artystycznej
- 3 uczniów stypendium naukowe w dziedzinie sportowej

Wysokość środków przeznaczonych na stypendia w bieżącym roku to kwota 38 250 zł. Środki te zostały podzielone zgodnie z regulaminem w zależności od osiągnięć stypendystów i zostaną przekazana Państwu na wskazane konto.

Stypendium naukowego za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz dodatkowo osiągnięcia w dziedzinie nauki
Uczniowie którzy otrzymali stypendium oraz jednorazową nagrodę za:
Uzyskali zachowanie wzorowe oraz średnią ocenę powyżej ustalonej w regulaminie
 w szkole podstawowej 5,5
 w gimnazjum 5,3
oraz dodatkowo są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad
1Stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu dla następujących uczniów:

Aby uzyskać to stypendium zgodnie z regulaminem trzeba było uzyskać:

 w szkole podstawowej zachowanie wzorowe oraz minimum średnią z ocen 5,5
 w gimnazjum zachowanie wzorowe oraz minimum średnią z ocen 5,3.
Te kryteria spełniły:
2Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla następujących uczniów:
3Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej dla następujących uczniów:
4Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportowej:
5
Fotorelacja

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss