Czcionka: A- A A+

Oswiata - aktualności

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:
I. Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014r poz. 191) - rozdział 3a.
II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r, poz. 393,)
Okres trwania stażu
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole, co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy z wyjątkiem przypadków określonych w art. 9c ust.2 cyt. wyżej ustawy Karta Nauczyciela.
Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel kontraktowy załącza projekt planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss