Czcionka: A- A A+

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 920, o pow. 0,12 ha, położona
w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, KW LU1R/00058049/2; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 10 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 000,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
dowód wpłaty wadium,
dokument stwierdzający tożsamość,
pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,
tel. 83 355 12 27.

Ogłoszenie

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
    
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale użytkowe będące własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem

Ogłoszenie

     Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 19 września 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XXXVII/277/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXXVII/278/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. i uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXXVII/279/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZ PARCZEWA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ PARCZEWA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie_01082017.pdf)Pełna treść ogłoszenia196 kB

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użytkowy będący własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NA OKRES DO 3 LAT

     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss