Czcionka: A- A A+

Relacja z budowy - lipiec 2012

01   W lipcu 2012 roku prowadzono głównie prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Zakończono także pokrycie boiska i bieżni nawierzchnią poliuretanową.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - czerwiec 2012

33   Na koniec drugiego kwartału 2012 roku pomalowano elewację budynku, zamontowano i obmurowano również wannę hamowną. Rozpoczęte zostały także prace z wykonaniem nawierzchni boiska.

Czytaj więcej...

Konkurs na logo i nazwę Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie

basenSmallBurmistrz Parczewa ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego-logo i nazwy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie (krytej pływalni).
Prace należy składać do 25.06.2012r. do godz. 15.30 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - maj 2012

03   W maju kontynuowano prace związane z wykonaniem okładzin ceramicznych w nieckach basenowych. Zarówno dzieci jak i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie, ponieważ kąpielisko złożone jest z dwóch niecek – pierwszej o wymiarach 25 x 12,5m o zmiennej głębokości od 1,40m do 1,80m oraz drugiej niecki mniejszej dla małych dzieci o powierzchni 84 m2 lustra wody.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - kwiecień 2012

09   W kwietniu rozpoczęto wykonywanie dróg wewnętrznych wokół obiektu oraz parking. Zamontowano 50 m rurę zjeżdżalni, wykonano również schody ewakuacyjne zewnętrzne. Zamontowano panele solarne. Montaż instalacji solarnej pozwoli na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Należy zaznaczyć, iż całość inwestycji będzie wykonywana w sposób zapewniający wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwalających na obniżenie kosztów utrzymania obiektu. Obiekt będzie posiadał instalację oczyszczającą wodę w obiegu zamkniętym, pozwalającą na zredukowanie do minimum zapotrzebowania na wodę, a także urządzenia do odzysku ciepła z powietrza

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - marzec 2012

05   W marcu wykonano ścianę kurtynową – oddzielającą halę basenową od części gastronomicznej. Po czym przeprowadzano prace związane z przygotowaniem niecek basenowych pod okładziny ceramiczne. Rozpoczęto montaż ogrzewania podłogowego w części sanitarnej budynku.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy styczen-luty-2012

08   Od początku nowego roku, zgodnie z założonym harmonogramem projektu, kontynuowane są prace ziemne związane z wykonaniem boiska. Zamontowano konstrukcję pod instalację solarną. Przeprowadzone zostały roboty żelbetowe kanałów technologicznych. Rozpoczęto prace wewnątrz budynku - murowanie ścian działowych.
W lutym kontynuowano prace wewnętrzne, rozpoczęto tynkowanie ścian wewnętrznych. Następnie dalej prowadzono prace murarsko-tynkarskie wewnątrz obiektu.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - grudzien-2011

03   Do końca roku 2011 kontynuowano roboty żelbetowe basenu rekreacyjnego (małego). Przeprowadzono montaż urządzeń wymiennikowych centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację wodno-kanalizacyjną. Łagodna zima pozwala na realizację prac związanych z wykonaniem boiska sportowego.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - listopad 2011

06   Parczewska pływalnia nabiera kształtów. W listopadzie uzbrojono, a następnie wykonano płytę denną pod nieckę basenu dużego. Przeprowadzono również prace żelbetowe niecki dużej. Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych. Po zakończeniu prac przy izolacji fundamentów budynku zasypano fundamenty oraz ściany fundamentowe. Zrobiono kanał technologiczny poprzez przeprowadzenie wykopu pod niecką basenu sportowo - rekreacyjnego (małego).

Czytaj więcej...

Relacja z budowy -październik-2011

11   Dzięki pięknej pogodzie prace przy budowie Kompleksu sportowo-rekreacyjnego idą pełną parą. Odwodniono drogi wewnętrzne obiektu, boisko oraz plac pod basenem poprzez roboty budowlano -montażowe kanalizacji drenażowej w postaci studni chłonnych zakopanych na głębokości 4m i następnie zasypanych żwirem. Wykonywano prace murowe przy wejściu głównym. Zakończono prace związane z zalewaniem stropów w różnych częściach obiektu. Zrobiono także wykop pod niecki basenowe.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - wrzesień 2011

01   We wrześniu dokonano betonowania stropu nad częścią technologiczną obiektu. Wykonano również fundamenty pod wejście główne. Prowadzano prace murowe, a także ziemne na boisku. Zrobiono wykop pod zasilanie centralnego ogrzewania (CO), po czym dokonano przyłącza CO oraz próby jego uruchomienia.

Czytaj więcej...

Relacja z budowy - sierpień 2011

1   W sierpniu po otrzymaniu dostawy płyt warstwowych hali basenowej oraz zaplecza przeprowadzony został montaż dachu części basenowej. Kontynuowano również prace przy murowaniu ścian części technologicznej budynku.

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss