Czcionka: A- A A+

Relacja z budowy - maj 2011

02  Trwają prace ziemne przy budowie basenu. Kolejnym etapem budowy było wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wody. Kontynuowane są roboty fundamentowe, wykonano ławy fundamentowe pod halę basenową.

Czytaj więcej...

Budowa rozpoczęta

01   Na plac budowy weszła firma wykonawcza BCJ Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. Na początek przystąpiono do prac przygotowawczych i zabezpieczających: przeprowadzono wycinkę drzew, zasilono plac budowy w energię elektryczną, ogrodzono go oraz postawiono kontenery biurowe. Wykonawca przeprowadził również prace rozbiórkowe boiska i chodników. Przeprowadzone zostały wykopy pod ławy fundamentowe oraz betonowanie ław pod zaplecze socjalne.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy z wykonawcą

3   25.11.2010r. Gmina Parczew podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie" z Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym BCJ Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Spółka Jawna z Tarnobrzegu. W imieniu spółki BCJ umowę podpisywali współwłaściciele: Adam Błyskal i Józef Cygan, Gminę natomiast reprezentował Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Makówka.

Czytaj więcej...

Umowa RPO

2   W dniu 29.10.2010 w Lublinie została podpisana Umowa nr: 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-043/09-00-0429 o dofinansowanie Projektu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków europejskich.

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss