Czcionka: A- A A+

„Lokalna akademia aktywności”

Termin realizacji: 01.01.2010 - 30.06.2010
Cel projektu: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Koczerg i Lasek w życiu społecznym swoich miejscowości oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Zakres projektu: W ramach projektu organizowano spotkania tematyczne na zaproponowane przez mieszkańców tematy, a wśród nich: dawne obrzędy na wsi, tradycyjne obrzędy wielkanocne, zapomniane wyroby dawnej wsi, historia miejscowości, formy aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej,  finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, piosenki i przyśpiewki naszych dziadków oraz historia małych ojczyzn. W godzinach popołudniowych przeprowadzono po 5 spotkań w każdej miejscowości. Spotkania tematyczne odbywały się od lutego do maja, w OSP w Laskach i Koczergach i cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział ponad 100 osób.
Kolejnym działaniem realizowanym w projekcie były warsztaty kulinarne „Kuchnia naszych babć”. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się w jaki sposób należy przygotować tradycyjne, staropolskie potrawy. Na tematy szkoleń składały się: pierogi, staropolska Wielkanoc, ziemniaki, potrawy z drobiu, bułki drożdżowe i ciasta, zupy, potrawy z warzywami, ryby, potrawy mięsne i ciasta. Zajęcia trwały od marca do maja i objęły 14 spotkań (7 w każdej miejscowości).
Oficjalne podsumowanie projektu odbyło się w Laskach 13 czerwca 2010. Na zorganizowany festyn przybyły tłumy mieszkańców, aby podziwiać wyroby prezentowane przez uczestników warsztatów kulinarnych
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 47 620,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

„Śpiewne spotkania w Tyśmienicy”

Termin realizacji: 01.01.2010 - 31.08.2010
Cel projektu: zintegrowanie mieszkańców poprzez realizację ich pasji śpiewania. Podjęte działania zostały skierowane przede wszystkim do mieszkańców Tyśmienicy, ale mieszkańcy pobliskich miejscowości Gminy Parczew również mogli wziąć w nim udział.
Zakres projektu: W ramach zajęć uczestnicy poznali utwory regionalne i folklor ludowy regionu a następnie zajmą się tworzeniem własnego repertuaru i przygotują się do prezentacji nabytych umiejętności przed publicznością.
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęciach motywacyjnych, podczas których zapoznali się z zagadnieniami z zakresu: wystąpień publicznych (w tym autoprezentacja), nauki kreatywnego myślenia, określanie własnego potencjału, wyznaczanie celów i przełamywanie strachu przed realizacją własnych inicjatyw. Do realizacji projektu Gmina zapewniła odpowiednie instrumenty (np. kupiliśmy akordeon i inne instrumenty, wieże CD i kilkadziesiąt płyt z muzyką, śpiewniki), a uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie stroje sceniczne.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 48 280,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

„Sprawny przedszkolak”

Termin realizacji: 01.09.2009 - 30.06.2010
Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z terenów wiejskich, poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Zakres projektu: Projekt był realizowany w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, czyli Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Wszystkie dzieci z parczewskich przedszkoli zostały przebadane przez lekarza pediatrę pod kątem prawidłowej podstawy ciała (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie itp.). Lekarz wskazał 70 dzieci (w wieku 3 – 5 lat, bo w tym wieku uznaje UE dzieci za przedszkolne) z wadami postawy wymagającymi terapii. W ramach projektu 70 dzieci (w wieku 3–5 lat), miała możliwości udziału w zajęciach pod fachowym okiem specjalistów, którzy pomagają w korygowaniu wad postawy ciała, zapoznają z ćwiczeniami umożliwiającymi zachowanie prawidłowej postawy przy wykonywaniu codziennych zajęć. Realizacja projektu przyczyni się podniesienia sprawności fizycznej, rozwijania orientacji przestrzennej i kierunkowej dzieci, a także wspomaga korekcję wad postawy ciała.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 139 090,00 zł / 136 880,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

„Wiem i potrafię – projekty unijne 2009”

Termin realizacji: 01.04.2010 - 31.07.2010
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pisania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz PROW
Zakres projektu: W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w 90 godzinnym szkoleniu z zakresu: Pozyskiwania funduszy unijnych składającego się z trzech modułów (I moduł – projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): przygotowanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), II moduł – projekty Leader: sporządzanie wniosków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich/Leader, III moduł – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), zagadnienia z ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnienia z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zagadnienia z ustawy prawo zamówień publicznych.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 49 950,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss