Czcionka: A- A A+

„Aktywność receptą na sukces”

Termin realizacji: 01.02. 2010 – 31.05.2010
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa, poprzez przeszkolenie z zakresu bukieciarstwa i florystyki grupy 14 osób – mieszkańców terenów wiejskich
Zakres projektu: Zajęcia odbywały się w miejscowości Przewłoka, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie przeprowadzono 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Na program szkolenia składały się następujące tematy: kompozycje z kwiatów żywych, kompozycje z materiału suchego oraz wieńce dożynkowe. Dodatkowo przeprowadzono warsztaty psychologiczne i aktywizacyjne. Uczestnikom zapewniono materiały do zajęć praktycznych oraz materiały szkoleniowe i podręczniki. Tematyka szkolenia została tak dobrana, aby uczestnicy mogli zdobyć umiejętności, które następnie będą mogli wykorzystywać dla promocji i rozwoju własnego regionu np. przy wykonywaniu dekoracji okolicznościowych, wieńców dożynkowych itp. Wszystkie osoby, które brały udział w projekcie otrzymały prestiżowe certyfikaty TÜV SÜD w języku angielskim (mogły wybrać również certyfikaty w języku niemieckim) uznawane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 46 270,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss